Nieuws

Na een uitvoerige inspectie door Normec VRO is gebleken dat wij weer voldoen aan de eisen van de NEN 4400-1 normering. Twee dagen lang is onze loonadministratie en financiële administratie gecontroleerd met als resultaat dat wij in bezit blijven van het SNA keurmerk.

Omdat wij een gezond bedrijf zijn met een goede bedrijfsvoering hebben wij de uitzonderlijke positie van een verminderd aantal controles In ons geval nog maar één controle per jaar.

Wij zijn hier bijzonder trots op. Met een klein team komen we tot grote prestaties.

Sharon en Irma bedankt voor jullie inzet, ik ben blij met team “Acht”.

Erik Hoogink